MOSTAR เมืองสะพานเก่าแสนน่ารัก

605
mostar old city in Bosnia

เมืองแห่งสายน้ำของ BOSNIA ที่นี่เป็นเมืองที่อยู่แถบ ๆ ชายแดนของบอสเนียกับโครเอเชีย แม้เป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากมาย จุดเด่นคือมีแม่น้ำเล็ก ๆ ไหลผ่านกลางเมือง และมีระบบคลองต่อไปยังบ้านเรือน โดยเชื่อมสองฝั่งไว้ด้วยสะพานชื่อดัง Stari Most แปลว่า Old bridge สร้างมากว่า 400 ปีแล้วนะ ใครมาที่นี่ก้ต้องแชะรูปกับสะพานนี้เป็นอันว่ามาถึงแล้ว
และแน่นอนว่า ที่นี่น่ารักน่าเดิน ทั้งร้านค้าร้านอาหารริมน้ำล้วนน่าสนใจ ขนาดเมืองก็กระทัดรัดดี

วิธีการเดินทาง ถ้ามาจากโครเอเชีย ต่อรถบัสจาก Dubrovnik มาราว 2 ชั่วโมง ถ้าเดินทางจาก Sarajevo เมืองหลวงของบอสเนีย นั่งบัสมาราว 3-4 ชม

วีซ่า ถ้ามีวีซ่าเชงเก้นแบบมัลติก็เข้าบอสเนียได้เลย

mostar old city in Bosnia
mostar old city in Bosnia
mostar old city in Bosnia
Blagaj in Bosnia
waterfal city Jajce ,Bosnia
Počitelj in bosnia
mostar old city in Bosnia