9 สุดยอดสถานที่แห่งศรัทธาของโลก

6752

โลกนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยศรัทธา

คำกล่าวนี้คงไม่ได้เกินจริงซักเท่าไหร่เพราะไม่ว่าที่ไหนในโลก ต่างก็มีสถานที่ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์อยู่ทั้งสิ้น ไปว่าจะอยู่ทวีปไหน ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม

และนี่คือสถานที่แห่งศรัทธาที่เราไปเยี่ยมเยือนมาและรับรู้ได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ ไปชมกันว่าเราไปเยือนที่ไหนมาแล้วบ้าง


St. Peter’s Basilica

VATICAN

โบสถ์ศาสนาคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นสถาปัตยกรรมในยุคเรอเนสซองซ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย โดยใช้เวลาสร้างถึงกว่า 150 ปี

ภายในเป็นที่พำนักและประกอบพิธีของพระสันตะปาปา  หรือผู้นำสูงสุดของศานาคริสต์  โดยในแต่ละปีมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมมากมายจากทั่วโลก

Rome in Italy


Temple of the Tooth

KANDY SRILANKA

ถ้าพูดถึงพระเขี้ยวแก้วชาวพุทธทุกคนย่อมรู้จักดีว่าคือ พระเขี้ยวหรือฟันของพระพุทธเจ้า ซึ่งวัดพระเขี้ยวแก้วก็มีกระจายอยู่ในหลาย ๆ แห่งในโลก แต่กล่าวกันว่าวัดพระเขี้ยวแก้วของศรีลังกานั้นศักดิ์สิทธิ์มากที่สุด

โดยชาวลังกาเชื่อกันว่า หากปีไหนฝนแล้งถ้าอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วออกมาจะทำให้ฝนตกได้จริง รวมถึงความเชื่อว่า ใครได้ครองพระเขี้ยวแก้ว ก็จะได้เป็นพระมหากษัตริย์ รวมถึงมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอภินิหารของพระเขี้ยวแก้วอีกมากมาย

IMG_0138 copy


Sultan Ahmed Mosque

ISTANBUL  TUTKEY

หนึ่งในสุดยอดมัสยิดที่มีอีกชื่อเรียกว่า มัสยิดสีฟ้า หรือ  blue mosque ก่อสร้างโดย SULTAN AHMED  สร้างขึ้นในปี 1609 แล้วเสร็จในปี 1616 โดยสุลต่านต้องการสร้างเพื่อเอาชนะวิหารเซนต์โซเฟีย ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเดิมของชาวคริสต์ และแล้วเสร็จเป็น blue mosque ในที่สุด โดยได้ชื่อมาจากกระเบื้องภายในที่มีสีฟ้าสดใสนั่นเอง

ในแต่ละวันจะมีชาวมุสลิมมาทำพิธีละหมาดตลอดเวลา แต่จะมีบางช่วงที่เว้นจากพิธีและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม

ISTANBUL IN TURKEY


Shwedagon Pagoda

YANKON BURMAR

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองเชื่อว่าเป้นที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าอยู่แปดเส้น  โดยตามตำนานนั้นมีพี่น้องนักค้าขายสองคนที่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองศ์จึงประทานพระเกศาแปดเส้นให้ สองพี่น้องจึงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเก็บรักษาพระเกศานั้น

เจดีย์นั้นประดับตกแต่งด้วยทองแท้ และอัญมณีมากมายเหลือคณา เวลาเข้าทุกคนต้องถอดรองเท้าทุกครั้ง โดยกิจกรรมที่นิยมคือการไหว้พระประจำวันเกิดซึ่งอยู่รอบ ๆ ฐานของเจดีย์

atmosphere of dusk at Shwedagon pagoda in Yangon, Myanmar


​TODAIJI TEMPLE

NARA JAPAN

แม้ชาวญี่ปุ่นจะไม่มีศษนาแน่ชัด เพราะส่วนใหญ่นับถือลัทธิต่าง ๆ เช่น ชินโต แต่เนื่องจากเป็นดินแดนพุทธมาแต่ดั้งเดิม ทำให้มีวัดสำคัญกระจายอยู่ทั่วประเทศ และหนึ่งในวัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือ โทไดจิ นั่นเอง

โทไดจิแปลว่า มหาวิหารทางตะวันออก เป็นวัดที่เก่าแก่มากจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระใหญ่ ไดบุทซึที่มีความสูงกว่า 15 เมตร หนัก 500 ตัน หล่อจากทองสัมฤทธิ์

โดยจุดสนใจอีกอย่างของที่นี่คือ รอบ ๆ วัดจะมีกวางน้อยใหญ่เดินเต็มไปหมด ซึ่งชาวญี่ปุ่นถือว่ากวางเป็นสัตว์นำสารของเทพเจ้า

IMG_7917 copy


Kongka River

VARANASI INDIA

แม่น้ำคงคาถือว่าเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชาวอินเดียทั้งในด้านการใช้ชีวิตอละศรัทธาอันยิ่งใหญ่ โดยจุดที่เป็นแหล่งรวมของมหาศรัทธาที่สุดก็คือบริเวณเมืองพาราณสีนั่นเอง

พาราณสีเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 4000ปี และยังคงมีการอยู่อาศัยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้เป็นเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยต่อเนื่องอย่างยาวนานมากที่สุดในโลก

พาราณสีคือเป็นที่สถิตย์ของศิวเทพ เป็นเมืองอมตะของอินเดีย และเป็นที่แสวงบุญของทั้งชาวฮินดูและชาวพุทธ

โดยพิธีกกรมที่สำคัญคือพืธีศพ ที่จะล่องศพมาตามแม่น้ำและทำพิธีการเผาจนเป็นเถ้าถ่านที่ริมน้ำนั่นเอง

1378424_747479751935638_41127430_n


Ankor Wat

SIEMRIEP CAMPODIA

ศาสนสถานของฮิดูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยนับถือพระวิษณุเป็นเทพเจ้าสูงสุด ก่อสร้างราว คศ ที่ 12 โดย พระเจ้าสุริยวรมันที่  2

อดีตเคยเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มีผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลมาเข้าชมความยิ่งใหญ่ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำรายได้สูงสุดให้กับประเทศกัมพูชา

C360_2015-03-15-10-12-23-245 copy


Temple of Heaven

BEIJING CHINA

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิเต๋า หรือที่ชาวไทยเรียกกันว่าหอเทียนถาน อยู่ทางทิศใต้ของปักกิ่ง สร้างขึ้นในราชวงศ์หมิง โดยความหมายของเทียนถานคือ แท่นบูชาฟ้า เป็นที่สำหรับให้จักรพรรดิ์ใช้สำหรับทำพิธีบูชาฟ้าดิน  โดยหอมีลักษณะทรงกรวย ดูสวยงามแปลกตาและแน่นอน มีผู้เข้าชมมืดฟ้ามัวดินเหมือนกับที่ท่องเที่ยวที่อื่น ๆ

IMG_2097 copy copy


วัดพระแก้ว

กรุงเทพ ประเทศไทย

วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่อยู่คู่กรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างช้านาน เป็นที่ประดิษฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอย่าง พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือที่รู้จักกันในชื่อ พระแก้วมรกต  โดยเป็นวัดที่คู่ในเขตพระบรมมหาราชวัง ในเขตพระราชฐานชั้นนอก

ภายในมีการประดับตกแต่งอย่างงดงาม โดยจุดเด่นอยู่ที่ภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามเล่าเรื่องราวของรามเกียรติ์

IMG_5999 copy


ที่จริงยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ไปเยือนทั้ง กรุงเยรูซาเลม บุโรพุทธโธในอินโดนีเซีย  กรุงเมกกะในซาอุดิอาระเบีย  รูปปั้นพระเยซูในบราซิล  แน่นอนว่าซักวันหนึ่ง KANUMAN ต้องไปเยือนสถานที่เหล่านี้และเก็บเอามาเล่าให้ฟังอย่างแน่นอน