Home Tags Sapporo

Tag : Sapporo

10 ขนมของฝากห้ามพลาดเมื่อไปเยือน SAPPORO

Sapporo เมืองใหญ่ของจังหวัด HOKKAIDO เมืองที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางของจังหวัดทางภาคเหนือแห่งนี้โดดเด่นทั้งในเรื่องตัวเมืองที่น่าท่องเที่ยว อาหารการกินท...

เรื่องน่าสนใจ