Home Tags Samurai

Tag : samurai

เรียนรู้วิถีซามูไรกลางกรุงกับ Samurai trip

ถ้าพูดถึงญี่ปุ่นแล้วล่ะก็สองอาชีพสมัยโบราณที่คุ้นหูชาวไทยและชาวโลกมากที่สุดก็คงไม่พ้น นินจา และซามูไร อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะหนังประวัติศาสตร์ การ์ตูน หน...

เรื่องน่าสนใจ