Home Tags Hakone

Tag : Hakone

Hakone : ฮาโกเน่ ธรรมชาติดีต่อใจ ใกล้โตเกียว

โตเกียวเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นเมืองที่ชาวไทยแวะไปเยี่ยมเยียนมากที่สุด เพราะมีสายการบินทั้งบินตรงและต่อเครื่องบินมาจากประเทศไทยมากมายหลาย...

เรื่องน่าสนใจ