Home Tags Garuda

Tag : garuda

บิน กิน เที่ยว : ยอกยา บาหลี คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม with Garuda Indonesia

ถ้าพูดถึง Indonesia ชาวไทยเรามักจะมองว่าเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงที่ไม่ค่อยต่างกับไทยซักเท่าไหร่ ทั้งหน้าตา อากาศ และวัฒนธรรม ทำให้หลาย ๆ คนมองการไ...

เรื่องน่าสนใจ