Home Tags สีฟ้า

Tag : สีฟ้า

แบงค์ 500 มีทอน !!! ไปสองคนกินอะไรแล้วคุ้มที่สีฟ้า

ถ้าเราพูดถึงสีฟ้า แน่นอนว่าใครต่อใครก็ต้องคิดถึงร้านอาหารเก่าแก่ที่ก่อตั้งมายาวนานมากกว่า 80 ปี  ร้านอาหารเล็ก ๆ ที่เริ่มต้นจากชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่ก่อ...

เรื่องน่าสนใจ