HOTEL

332

งานถ่ายภาพโรงแรมที่เน้นการจับช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวัน ไม่ว่าจะเป็นแสงเช้ายามหกโมง แสง twilight ที่สีสวยงามยามค่ำ หรือรูปภาพกับแสงดาวเต็มท้องฟ้าก็สามารถถ่ายทอดออกมาให้เหมาะสมกับตัวโรงแรมได้ ด้วยประสบการณ์ถ่ายโรงแรมทั้งในและต่างประเทศมาแล้วกว่า 100 แห่ง