EVENT

285

ภาพถ่าย EVENT ต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นงานเล็ก ๆ เฉพาะกลุ่ม ไปจนถึงงานใหญ่เสกลระดับประเทศ โดยเน้นการจับจุดสำคัญของ EVENT เพื่อนำเสนอให้ดูน่าสนใจมากกว่าแค่ภาพบรรยากาศงานกับผู้ร่วมงาน